Berättelsen kommer inte att publiceras förrän tidigast hösten 2021. Info kommer.